Helsinki, Finland
+358 452 118 141
toimisto@parkour.fi

Arvot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää parkourin ja sitä tukevien taitojen vastuullista harrastamista Suomessa sekä lisätä parkourin tunnettuutta. Yhdistyksen kaiken toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset ja hyvinvointia lisäävät arvot.

Suomen Parkour ry (SPY) on perustettu syksyllä 2003. Siitä lähtien tietoisuus lajista ja sen vastuullisesta harrastamisesta on yhdistyksen myötävaikutuksella levinnyt voimakkaasti, mikä on näkynyt yhdistyksen jäsenmäärässä.

Yhdistyksen toimintaa luotsaa seitsemän henkinen hallitus puheenjohtajan johdolla.

Käytännön toimintatavat

Toiminnassaan yhdistys on korostanut parkourin harrastamisen vapaamuotoisuutta ja vastuullisen asenteen tärkeyttä. Käytännön toimintatapoja ovat olleet muun muassa:

 • parkour-tapahtumien järjestäminen
 • parkourin esittelytilaisuuksien järjestäminen (myös erilaisten tapahtumien yhteyteen)
 • paikallisen parkour-toiminnan ja -harjoitusvuorojen avustaminen
 • parkourin opettaminen
 • parkour-ohjaajien kouluttaminen
 • opastaminen lajin vastuulliseen harrastamiseen tapahtumissa, harrastajaverkoston avulla sekä tiedottamalla
 • lajin näkyvyyden lisääminen erityisesti joukkoviestimissä
 • keskitetyn ja lajin harrastajien välisen yhteydenpidon mahdollistaminen (yhdistyksen Internet-sivuilla ja -keskustelufoorumilla)
 • kaupunkivastaavien verkoston luominen, joiden tarkoituksena on toimia yhdistyksen paikallisina yhteyshenkilöinä ja edistää parkourin harrastamista alueellisesti
 • kansainvälinen yhteydenpito ja ulkomaalaisten harrastajien kutsuminen suomalaisiin tapahtumiin.
 • yhteisöllisyyden tukeminen

Yleiset periaatteet

Yhdistys toimii hyväksi katsomien periaatteiden ja arvojen puitteissa. Alla on listattuna yhdistyksen arvot ja annettu esimerkkejä mitä niillä tarkoitetaan.

Yhdistys ei ota kantaa parkourin tarkkoihin määritelmiin tai anna ohjeita siitä, miten lajia tulisi oikeaoppisesti harrastaa, mikä kuuluu lajiin ja mikä ei.

Vastuullisuus – Tärkeimpänä arvona ja linjauksena yhdistyksellä on ehdottomasti parkourin vastuullinen harrastaminen. Tästä voi lukea lisää asiasta kertovalta sivulta.

Suvaitsevaisuus – Harrastamaan on tervetullut kuka tahansa. Kaikkia harrastajia kohdellaan tasa-arvoisina.

Avoimuus – Yhdistyksen toiminnasta, sen jäsenkunnasta ja lajista tiedotetaan avoimesti kaikille halukkaille.

Kannustavuus – Yhdistys pyrkii kannustamaan kaikkia kiinnostuneita harrastamaan lajia.

Aktiivisuus – Aktiivisuus paitsi harrastamisessa myös yhdistyksen toiminnassa ja elämässä yleensä!

Nöyryys – Kukaan ei ole toista parempi harrastaja vaan kaikki ovat samalla viivalla pitämässä yhdessä hauskaa.

Päihteettömyys – Päihteet eivät millään tavalla sovi yhteen urheilun kanssa eikä parkour ole tästä poikkeus.